Szanowni Państwo.
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o
zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych jest F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski, Bobrowa 69, 99-420 Łyszkowice,
kontakt pod nr tel. 46 838 88 94 i adresem email: biuro@alkazar.pl . Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od
Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych
baz danych na rynku. Dane te obejmują: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach
kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna - sprzedaży produktów i usług oferowanych przez F.H.U. Alkazar Mirosław
Sosnowski - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt;
b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
c) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu F.H.U.
Alkazar Mirosław Sosnowski, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
d) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego
właściwymi przepisami prawa podatkowego;
e) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie
uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski, do czasu wygaśnięcia okresu
roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
f) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego
interesu przedsiębiorstwa F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski, przez okres 10 lat od zakończenia umowy;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty
pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, banki,
kancelarie prawne, firmy transportowe.
Jeśli te informacje są danymi osobowymi (a nie danymi firmowymi) to przysługuje Państwu dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach
marketingowych czy udostępniania Państwa danych) posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem F.H.U. Alkazar Mirosław
Sosnowski, lub wysyłając maila na adres: biuro@alkazar.pl . Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski
99-420 Łyszkowice, Bobrowa 69
Tel. 46 838 88 94, biuro@alkazar.pl